Ενοικίαση μηχανήματος

Για την κάλυψη των αναγκών σας, η εταιρεία Intracopy Θεολόγου σας παρέχει τη δυνατότητα ενοικίασης του απαιτούμενου εξοπλισμού (ασπρόμαυρα / έγχρωμα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και εκτυπωτές) για συμφωνημένο χρονικό διάστημα. Κατά το πρόγραμμα μίσθωσης μηχανήματος, ο πελάτης σε συμφωνία με την εταιρεία, αποδέχεται ως μοναδική του χρέωση κάθε παραγόμενο αντίγραφο του μηχανήματός όπως και μια σταθερή πάγια μηνιαία χρέωση. Η μέτρηση των αντιγράφων και η τιμολόγηση αυτών πραγματοποιείται κάθε μήνα, κατόπιν συμφωνίας με τη διεύθυνση της εταιρείας.

Αναλυτικότερα:

Στην προσφορά ενοικίασης παρέχεται χωρίς χρέωση:

  • Γραφίτης
  • Αναλώσιμα
  • Ανταλλακτικά
  • Τεχνική Υπηρεσία

Στην προσφορά ενοικίασης εξαιρείται:

  • Το χαρτί
  • Ζημιές που προκληθούν από τυχόν κακό χειρισμό (π.χ. σπάσιμο πλαστικού εξαρτήματος)
  • Συρραπτικά (εφόσον υπάρχει σελιδοποιητής στο μηχάνημα)
  • Τριτογενείς παράγοντες (π.χ. πτώση τάσης ρεύματος)

 

Με τη λήξη της μίσθωσης, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την ανανέωσή της. Επίσης, ο πελάτης, μπορεί να προχωρήσει σε αγορά του μηχανήματος, αν και εφόσον το επιθυμεί, οποιαδήποτε στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση η μίσθωση παραμένει και ελαχιστοποιείται το ποσό της χρέωσης.