Συμβόλαιο συντήρησης

Για την κάλυψη των αναγκών σας, η εταιρεία Intracopy Θεολόγου σας παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης του συμβολαίου συντήρησης σε ασπρόμαυρα / έγχρωμα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και εκτυπωτές για συμφωνημένο χρονικό διάστημα. Κατά το πρόγραμμα συμβολαίου συντήρησης, ο πελάτης σε συμφωνία με την εταιρεία, αποδέχεται ως μοναδική του χρέωση κάθε παραγόμενο αντίγραφο του μηχανήματος. Εν αντιθέσει με την ενοικίαση μηχανήματος, στο συμβόλαιο συντήρησης δεν υπάρχει καμία πάγια χρέωση. Η μέτρηση των αντιγράφων και η τιμολόγηση αυτών πραγματοποιείται κάθε μήνα, κατόπιν συμφωνίας με τη διεύθυνση της εταιρείας.

 

Αναλυτικότερα:

Στο συμβόλαιο συντήρησης παρέχεται χωρίς χρέωση:

  • Γραφίτης
  • Αναλώσιμα
  • Ανταλλακτικά
  • Τεχνική Υπηρεσία

Στο συμβόλαιο συντήρησης εξαιρείται:

  • Το χαρτί
  • Ζημιές που προκληθούν από τυχόν κακό χειρισμό (π.χ. σπάσιμο πλαστικού εξαρτήματος)
  • Συρραπτικά (εφόσον υπάρχει σελιδοποιητής στο μηχάνημα)
  • Τριτογενείς παράγοντες (π.χ. πτώση τάσης ρεύματος)

 

Το συμβόλαιο συντήρησης μπορεί να ενεργοποιηθεί σε πελάτες που έχουν προμηθευτεί τα μηχανήματά τους από την εταιρεία μας, άμεσα μετά την αγορά τους όπως και μεταγενέστερα. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να ενεργοποιήσει το συμβόλαιο συντήρησης σε μεταγενέστερο χρόνο της αγοράς, τότε πραγματοποιείται αρχικά προληπτικό service του μηχανήματος από την εταιρεία μας το οποίο επιβαρύνεται ο πελάτης. Έπειτα, εφόσον το μηχάνημα βρίσκεται σε άρτια κατάσταση, γίνεται η ενεργοποίηση του συμβολαίου συντήρησης.