Καθώς οι επιχειρήσεις υιοθετούν νέους και πιο ευέλικτους τρόπους εργασίας, οι ανάγκες των εργαζομένων και των πελατών αλλάζουν.

Τα Smart Lockers είναι ένας καινοτόμος συνδυασμός ευέλικτης αποθήκευσης στο χώρο εργασίας. Παρέχουν προηγμένες λύσεις αποθήκευσης που προσφέρουν διαχειρίσιμη πρόσβαση όλο το 24ωρο, end to end παρακολούθηση της χρήσης, νέες πιο αποτελεσματικές επιχειρηματικές διαδικασίες, αυτοματοποίηση και δυνατότητες αναφοράς πλήρους διαχείρισης.

Τα Smart Lockers διαθέτουν μια ποικιλία εφαρμογών για την παροχή ισχυρών και δυναμικών λύσεων αποθήκευσης, οι οποίες δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια. Με το ενσωματωμένο λογισμικό αυτοματοποιούν χρονοβόρες δραστηριότητες και εισάγουν νέες αποδοτικές διαδικασίες. Τα Smart Lockers θα μεταμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες διαχειρίζονται πολλές πτυχές της αλληλεπίδρασης με τους πελάτες.

Βελτιώνουν επίσης την αξιοπιστία, την υπευθυνότητα και επιτρέπουν τη σύνδεση με άλλες έξυπνες συσκευές για μεγαλύτερη ευελιξία και ευκολία χρήσης από τους χρήστες και τη διαχείριση των εγκαταστάσεων.

Με τα Smart Lockers η διαδικασία παραλαβής απλοποιείται προσφέροντας στους τελικούς καταναλωτές αυξημένη αγοραστική εμπειρία και στην επιχείρηση αποτελεσματικότερο έλεγχο και βελτιωμένη διαδικασία παράδοσης των προϊόντων.

Τα Smart Locker :

 • Εγκαθίστανται εντός δύο ωρών( χρειάζεται μόνο παροχή ρεύματος και καλώδιο Internet)
 • Μπορεί ο χρήστης άμεσα να ξεκινήσει να το χρησιμοποιεί μέσα από την πλατφόρμα διαχείρισης που έχουμε αναπτύξει με αυτόματη αποστολή email στα ελληνικά με το Logo της επιχείρησης χωρίς την ανάγκη Integration

 

 

  • Βελτιωμένη ευελιξία και χρήση
  • Μεγαλύτερη ασφάλεια και διακυβέρνηση
  • Νέες αποτελεσματικές διαδικασίες
  • End to end παρακολούθηση και διαχείριση χρηστών
  • 24ωρη πρόσβαση με διαφορετικές επιλογές ασφαλείας
  • Αναφορές(reporting)

   

  • Τοποθέτηση σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο
  • Αυτόματες και ασφαλείς “pop open” θύρες
  • 8 standard configuration
  • 220VAC / 50Hz / 2.5A
  • Internet appliance (MS Windows-free)
  • Οι μονάδες μπορούν εξωτερικά να επενδυθούν με εικόνες της επιλογής σας